Monthly Archives: December 2012

Đầu tháng cuối năm hay chuyện Khánh Ly 50 năm

Nói vậy có dễ hiểu không nhỉ? Hehehe, kệ, suy nghĩ chút thì sẽ hiểu, là ngày 1 tháng 12, ai không chịu suy nghĩ thì chửi bừa, viết tiếng Việt như chó cắn, thì cũng nhe răng cười trừ chứ … Continue reading

Posted in Cõi nhân gian, Tám cuối tuần | 154 Comments