Monthly Archives: January 2013

Như một lời chia tay

Điều tôi viết cho A, nhưng B cứ giành đó là tôi viết cho B, còn C thì khẳng định không ai ngoài C là nhân vật chính của tôi. Đời kể cũng lạ. Thì thôi, tâm tư mình đi … Continue reading

Posted in Cõi nhân gian, Chủ blog | 402 Comments