Monthly Archives: August 2013

Nhạc chiều lang thang rũ say…

Ngày hôm nay nghe “Trở Về” của cô Bích Huyền để viết bài, tình cờ nghe lại được một loạt bài hay quá. Nếu không bị thúc ép phải nộp bài trong ngày chắc cả ngày nay ngồi nghe nhạc … Continue reading

Posted in Nhạc | Tagged | 100 Comments