Monthly Archives: October 2013

Một buổi đi xem tu tập

Hôm nay, lần đầu tiên tôi được đặt chân đến Tu Viện Lộc Uyển ở Escondido, San Diego để “xem” một buổi của khóa tu có chủ đề “Về Nguồn” do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh hướng dẫn cùng với … Continue reading

Posted in Cõi nhân gian, Tưng tửng | Tagged | 121 Comments

Hãy làm đi!

Định ghi tên entry là “Do it!” nhưng sợ có người bị ác mộng khi nghe hai chữ đó nên tui đổi thành “Hãy làm đi!” . Có được không thầy Lý 🙂 Nhưng mà làm gì thì tùy mỗi … Continue reading

Posted in Chuyện nghề, Tưng tửng | Tagged | 168 Comments