Monthly Archives: January 2014

Lẩn thẩn ngày đầu năm

1. Gần cả 2 tuần nay, trừ 2 đêm bị sốt ngủ mê man ngủ li bì, thì đêm trừ tịch này tui mới có một giấc ngủ tương đối đầy đủ. Từ hơn 2 giờ sáng, đẩy một giấc … Continue reading

Posted in Cõi nhân gian | 145 Comments

Rồi, năm 2014 đến

Tui biết tui viết entry này xong thì cũng vừa kịp thò chân sang năm 2014. Vậy là xong, khép lại một năm lẻ, 2013, một năm tui cãi lộn hơi nhiều 🙂 Những ngày cuối năm này, tui dường … Continue reading

Posted in Cõi nhân gian | 53 Comments